Mörrums Folkets Park och Hus

Styrelsen för Mörrums Folkets Hus förening

Ordförande
 
Hans Göran Hansson 0454-514 61 / 0708-618 143
Kassör  
Lars Lindqvist 0454-514 43 / 0709-466 901
Sekreterare  
Elisabeth Fridén 0454-547 06 / 0768-454 706
Ledamot  
Bo Sandgren 0734-408216
Ledamot  
Kjell Andersson 0454-640 72 / 0706-273 290
Suppleant  
Linus Bentzer 0768 568466 end. kvällstid
Suppleant  
Marco Gustavsson 0454-505 00
Suppleant  
Madeleine Lindqvist 0709-566566