Mörrums Folkets Park och Hus

Historik

Mörrums Folkets Park är en unik miljö i Blekinge. Ingen annan av folkrörelsens många anläggningar finns kvar så välbehållen. I parkanläggningen förenades det lättsamma och fritidsbetonade med folkrörelsens allvarligt menade mål.

Gammal bild på folkets hus

Tivoli

Folkets Park eller som det förr kallades, "Mörrums Tivoli", byggdes omkring 1900 av grosshandlare Sven Mattson. Mörrums Folkets Hus förening bildades 1907 och hyrde redan sommaren därpå "Mörrums Tivoli" för att där driva sin verksamhet. I slutet av 1908 inköpte föreningen, genom avbetalning hela parkområdet för 15 000 kronor. Inom området fanns då restaurangbyggnad, dansbana och teaterscen, båtgunga, kägelbana och skjutbana samt biljard. 1911 installerades elektriskt ljus i Folkets Hus.

Folkets hus

Genom avbetalningsköpet, som upprättades med Sven Mattsson år 1908, tog det 14 år innan föreningen blev rättmätig ägare till området. Till minne av att man blev ägare till parken, restes ett monument hugget i sten år 1923 under stora festligheter. År 1925 byggdes en ny teaterscen som fortfarande står kvar. Den gamla scenen revs och på dess plats står nu det tidigare nämnda monumentet. 1929 byggdes en ny utedansbana. Den anlades väster om den gamla dansbanan. Under 1930 uppfördes en fristående kaffestuga, delvis byggd av virke från Moa Masses gård.

Det gamla Folkets Hus visade sig så småningom väl litet och dessutom dyrt i drift. Från 1950-talet diskuterades ett nybygge av parken, men inte förrän 15 år senare kom bygget i gång.

Den 6 november 1966 hölls invigningsfesten för det nya Folkets Hus. Den stora mäktiga träbyggnaden hade jämnats med marken och ersatts av en ny stor tegelbyggnad. 1991 byggdes det till ett restaurangkök och en ny inomhusscen i danslokalen.

Nya folkets hus

 


Oskar Wickströms (1885-1966) målning "Stenhuggare" (se bild), 1 meter bred och 1,6 meter hög, placerades 1930 i Mörrums gamla Folkets Park i stora danssalen. I dag finns målningen i den nya byggnaden.

I den gamla kaffestugan som står kvar inom Mörrums Folkets Parkområde har Oskar Wickström prytt väggarna med åtta målningar som skildrar folklivet i seklets början.

Stenhuggare