Mörrums Folkets Park och Hus

Styrelsen för Mörrums Folkets Hus förening

Ordförande tf.
 
Elisabeth Fridén 0768 454706
Vice ordförande  
Madeleine Lindqvist 0709 566566
Kassör  
Lars Lindqvist 0454-514 43 / 0709-466901
Sekreterare  
Elisabeth Fridén 0768 454706
Ledamot  
Bo Sandgren 0734 408216
Ledamot  
Marco Gustavsson 0454-505 00
Suppleant  
Hans Göran Hansson 0708 618143
Suppleant  
Ulf Elofzon 0703 775456
Suppleant  
Vakant  
Suppleant  
Vakant